Zaścianek Sarmacja stajnia hodowlana

Zaścianek Sarmacja to stajnia położona wśród łąk i lasów, stworzona z myślą o rozrodzie oraz odchowie źrebiąt. Do dyspozycji koni jest około 27 ha łąk i padoków. Konie są pod stałą kontrolą trenera, lekarza weterynarii oraz stajennego. Zapraszamy wszystkich chętnych.

-PENSJONAT KOŃ 500 zł/m-c
-PENSJONAT KUC 300 zł/m-c
-PENSJONAT DLA KLACZY ŹREBNEJ LUB ZE ŹREBIĘCIEM DO 6 M-CY 600 zl/m-c
-PENSJONAT DLA ŹREBIĄT 6-18 m-ca 350 zł/ m-c

Cena obejmuje padokowanie, karmienie (owies, siano, słoma).