Boksy hotelowe

W ofercie posiadamy boksy dla koni w stajni klasycznej w cenie 650 zł:

  • zapewniamy posiłki 2 x dziennie (owies, wysłodki lub pasza)
  • siano w boksach oraz w okresie zimowym na pastwisku.
  • padoki zimowe
  • padoki letnie i pastwiska ( 15 ha)
  • możliwość padokowania 24 h
  • boksy 4 x 4 m oraz 5x 5 m
  • siodlarnia